ติดต่อเรา

         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม ตั้งอยู่ เลขที่ 56 ถนนหลังอำเภอ ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 โทร. 0-3223-2557 ,โทรสาร. 0-3223-2557

5/5