ประกาศรับสมัครงาน และผลการรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) คลิกรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) คลิกรายละเอียด

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) คลิกรายละเอียด